Початкові налаштування у конфігурації BAS Бухгалтерія КОРП

20.12.2022

Початкові налаштування у конфігурації BAS Бухгалтерія КОРП

Як тільки ви створите свою нову і чисту базу BAS Бухгалтерія КОРП, для початку роботи в ній необхідно зробити ряд першочергових налаштувань. Розглянемо їх нижче.

Заповнення первинних класифікаторів

При першому запуску бази автоматично стартує початкове заповнення різних класифікаторів.

Важливо дочекатися закінчення даної процедури у програмі БАС Бухгалтерія КОРП.

Користувач

Розділ “Адміністрування” — меню “Настройки користувачів і прав” — “Користувачі”.

Для коректної роботи з налаштуваннями необхідно створити користувача з правами “Адміністратор”. Покроково це виглядає так:


 1. У вказаному довіднику (Адміністрування) необхідно створити нового користувача.

 2. Вказати “Найменування”.

 3. Зберегти запис через кнопку “Записати та закрити”.


Бухгалтерська програма БАС автоматично присвоїть йому права Адміністратора. Можна це перевірити. Для цього відкрийте картку користувача та перейдіть за посиланням “Права доступу”.

Організація

Розділ «Головне» — «Настройки» – «Організації».


При створенні нової організації для правильного початку роботи необхідно заповнити основні дані компанії:


 • скорочене і повне найменування організації;

 • вид організації: юридична чи фізична особа;

 • коди реєстрації в контролюючих органах;

 • адреси і т.п.


В подальшому програма BAS бухгалтерія КОРП автоматично заноситиме цю інформацію у документи та форми звітів. Якщо на даному етапі не заповнити якусь інформацію, її можна буде дозаповнити в майбутньому у будь який час .


Після внесення інформації потрібно зберегти дані — через “Записати та закрити”.

Наприклад:


Облікова політика організації

Розділ «Головне» – «Настройки» – «Облікова політика».


Облікову політику організації обов’язково потрібно створити та заповнити до початку вводу документів.

Бухгалтерська програма BAS має настройки, у яких потрібно вказати:

 • дату початку роботи організації;

 • схему оподаткування — “Податок на прибуток”, “Не платник”. чи “Єдиний” і т.д.;

 • метод оцінки запасів — по ФІФО, чи по Середній зваженій;

 • спосіб обліку товарів у роздрібній торгівлі — із застосуванням 285 рахунку чи без;

 • вказати, які класи рахунків витрат будуть використовуватися — тільки 9 клас чи і 8, і 9;

 • вказати, по яким цінам враховується собівартість виконаних робіт замовникам та власним підрозділам;

 • вказати алгоритм визначення послідовності переділів — автоматичний чи встановлений самостійно;

 • налаштувати (за необхідності) методи розподілу непрямих витрат на собівартість.

В подальшому змінення облікової політики можливе, але після нього необхідно перепроводити усі введені документи.

Наприклад:

Параметри обліку

Розділ «Головне» – «Настройки» – «Параметри обліку».


В цьому розділі необхідно вказати параметри ведення обліку, які є загальними для всіх організацій цієї інформаційної бази. Ці параметри обліку згруповані по закладках:


 • «Банк і каса»

На даній вкладці потрібно вказати, чи плануються розрахунки в валюті, налаштувати список можливих валют (у програмі вже є попередні налаштування для гривні, євро і долара, а якщо на вашому підприємстві є інші валюти, то їх необхідно створити), налаштувати параметри обліку курсових різниць, вказати, чи ведеться облік коштів у касах за відокремленими підрозділами, за необхідності налаштувати нумерацію сторінок касової книги.

 • Розрахунки з контрагентами

Вказати, чи потрібно вести облік розрахунків по документам розрахунків. За необхідності контролю днів заборгованості вказати строк оплати покупцям та строк оплати постачальникам.

 • Запаси

Вказати, чи необхідний на рахунках 20, 28 та 26 аналітичний облік по партіях та по складах. Також проставити позначки у налаштуваннях: можливості списання запасів при відсутності залишків; ведення обліку зворотної тари, ведення обліку бланків суворого обліку. Вказати, чи потрібно у друкованих формах поряд з найменуванням товарів виводити окрему колонку з артикулом/кодом товару.

 • Торгівля

Вказати можливість використання знижок, чи будуть доступні документи по операціям комісійної торгівлі, вказати, яка потрібна аналітика на 2822 рахунку.

Вказати, чи ведеться виробнича діяльність та вказати тип планових цін.

Вказати аналітичний розріз 66 рахунку — по співробітниках чи зведено.

Приклад:

Налаштування обліку зарплати

Розділ «Головне» – «Настройки» – «Зарплата».


Налаштування у цьому розділі відносяться до усієї бази. Тут є можливість:

 • перейти до списку можливих нарахувань/утримань;

 • вказати, чи є договора гпх, чи розраховує організація індексацію, чи виплачує призи та матеріальну допомогу;

 • вказати алгоритм перерахунку ставки;

 • сформувати список нарахувань заробітної плати, які входять до сукупного доходу співробітника.

Налаштування обліку кадрів


Розділ «Головне» – «Настройки» – «Кадри».


В даному розділі налаштування кадрового обліку здійснюються через:


 • параметри обліку кадрів — обов’язково встановити відповідний прапорець, який відповідає за використання програми для кадрового обліку і розрахунку заробітної плати;

 • контроль унікальності табельних номерів — встановлений у даному полі прапорець дозволить виявляти повтори номерів у різних співробітників та не записувати другого робітника з аналогічними даними;

 • можливість прийому на неповну ставку — дозволить мати неповні штатні одиниці у розкладі, оформлювати спеціальні накази про заняття таких одиниць і формувати графіки неповного робочого часу;

 • можливість ведення спец стажу;

 • ведення військового обліку — автоматизує даний процес, а також спрощує формування документів та звітів, які регулярно необхідні військовим комісаріатам та органам місцевого самоврядування, полегшує облік громадян, які заброньовані за організацією на період мобілізації;

 • облік спеціальностей — дозволяє поєднувати інформацію про посаду і позицію у штатному розкладі зі спеціальностями, якими повинен володіти співробітник (спрощує процес заміщення);

 • правило представлення ПІБ співробітників у довідниках та звітах.


Також на формі цієї настройки виконуються налаштування обліку штатного розкладу.

Основні довідники

Розділ «Головне» – «Настройки» – «Організації».


З картки підприємства доступні посилання на такі довідники:


 • «Підрозділи»;

 • «Банківські рахунки»;

 • «Відокремлені підрозділи»;

 • «Відповідальні особи» — при налаштуванні підписантів компанії одразу можна створити необхідних фізичних осіб чи заповнити цей розділ пізніше.


Приклад:

Інші загальні довідники

Розділ «Довідники»


У цьому розділі усі необхідні довідники системи згруповані по розділам обліку.

Ви можете пройти по ним та заповнити необхідну інформацію, але якщо компанія вже якийсь час працює і є інформація по залишкам, то рекомендуємо спочатку внести залишки. У процесі внесення варто заповнити необхідні пов’язані довідники, а вже потім дозаповнити те, чого не було у залишках.


Потрібно відзначити, що для довідників «Контрагенти» та «Номенклатура» є можливість завантажити дані із зовнішнього файлу.Внесення початкових залишків

Розділ «Головне» — «Початкові залишки» — «Помічник введення залишків»

Для налаштування потрібно покроково:

 • ввести у формі дату введення залишків;

 • далі, для вводу залишків по якомусь рахунку, потрібно вибрати на ньому функцію — «Ввести залишки по рахунку».

Для кожного рахунку буде створюватись окремий спеціальний документ вводу залишків.

Приклад:

Перевірити коректність внесених залишків можна у звіті «Оборотно сальдова відомість».

Розділ «Звіти» — «Стандартні звіти» — «Оборотно сальдова відомість»

Приклад