14.03.2023

Фінансовий облік конфігурації BAS КУП

Конфігурація “BAS Комплексне управління підприємством” - це сучасний програмний продукт, для управлінського, бухгалтерського та податкового обліку малих і середніх торгівельних та виробничих підприємств.

В даній статті розглянемо функціональні можливості даної конфігурації в частині Фінансового обліку компанії.

Примітка

Усі картинки в даній статті зроблені в українському інтерфейсі програми. При бажанні користувачів працювати з російськомовним інтерфейсом, така можливість є. Мова інтерфейсу налаштовується для кожного окремого користувача бази даних. Це налаштування виконується в настройці користувача (головне меню “НДІ і адміністрування” – «Адміністрування» - «Настройки користувачів і прав» - «Користувачі» - «Мова інтерфейсу програми» - українська/ російська)

Облік кредитів/ депозитів

Всі необхідні довідники та документи для роботи з кредитами/ депозитами розміщені на вкладці «Казначейство», в підменю «облік кредитів і депозитів».

Розрахунки з контрагентами по договорам кредитів і депозитів ведуться відокремлено від взаєморозрахунків по типовим договорам закупки продажу в своїх регістрах обліку.

Форма договору кредиту/депозиту універсальна, містить максимальний необхідний набір даних.

Для визначення типу операції необхідно вказати характер договору з наперед визначених варіантів : “Кредит або позика отриманий”, “Депозит” чи “Позика видана”. 

Також в договорі вносяться усі графіки виплат.

Нарахування відсотків виконується окремим документом “Нарахування за кредитами і депозитами” в розрізі видів договорів кредит отримані/депозити/ позики видані.

Слід відзначити, що суми платежів не розраховуються, а створюються відповідно до налаштованих в договорі графіків платежів/нарахувань.

В розділі звітів по блоку Казначейство, для аналізу договорів кредитів/депозитів є ряд аналітичних звітів

Планування і контроль грошових коштів (ГК)

Розділ планування ГК передбачає роботу з документами:

 1. Заявка на витрачання ГК
 2. Очікувані надходження ГК

Документ Заявка – «опціональний», тобто в налаштуваннях програми, за необхідності, використання цього типу документу можна відключити.

В розділі з налаштуваннями доступні також такі додаткові функції (розділ НДІ і Адміністрування, розділ Настройка розділів, Казначейство)

Заявки на витрачання ГК

Документ Заявка може створюватись самостійно, чи введенням на підставі документу «Замовлення постачальника»

Можливості налаштувати бізнес процес проходження узгодження заявки по маршруту – в даній конфігурації немає. Але все ж можливість узгоджувати заявки є, і ось яка.

Новий документ Заявка створюється зі статусом «Не погоджена».

Після заповнення усіх необхідних реквізитів документа і проведення, усі заявки до узгодження відображаються у обробці «Заявки до погодження».

Заявки можна погодити чи відхилити по кожній, чи виділити декілька та погодити пачку заявок одночасно.

Також, із документа Заявка можна створити Задачу на співробітника відповідального за погодження ( усі задачі будуть відображені у нього на початковій сторінці).

Також, при необхідності, заявки можна погоджувати і з форми Платіжного календаря.

Очікувані надходження ГК

Очікувані надходження використовуються для роботи з платіжним календарем та для планування грошових надходжень.

Планові надходження в системі BAS КУП 1С потрапляють в платіжний календар двома шляхами:

 1. Усі документи «Замовлення клієнтів» автоматично потрапляють у платіжний календар згідно вказаних в замовленні графіків оплати (по вказаним р/р)
 2. Для інших надходжень грошових коштів (депозити, кредити/ займи і тд) передбачений документ «Очікувані надходження грошових коштів». Цей документ можна створювати чи з журналу документів, чи безпосередньо з форми платіжного календаря.

Платіжний календар

Платіжний календар в BAS КУП це потужний інструмент для оперативного управління грошовими коштами компанії.

В платіжному календарі відображаються:

 1. Планові надходження грошових кошт за реалізовані товари, виконані роботи
 2. Планові розрахунки з постачальниками, виплата зарплати, відрахування в бюджет та ін
 3. Прострочені платежі з постачальниками та підрядниками, клієнтами, співробітниками і т.д.
 4. Грошові кошти в дорозі
 5. Залишки грошових кошт на рахунках на початок та кінець період

Планові терміни надходження та витрат грошових коштів відображаються на основі очікуваної дати, що вказується в замовленнях/ реалізаціях товарів на послуги / надходження товарів та послуг. Якщо планову дату в документах не вказувати, дані в платіжний календар не попадуть.

Які ще привабливі можливості слід відзначити:

 1. Форму платіжного календаря можна налаштувати, при необхідності можна включити відображення заявок
 2. Планові надходження можна створювати прямо з форми платіжного календаря
 3. З форми платіжного календаря можна відкрити будь який документ що в ньому відображається як не сплачений
 4. Є можливість налаштувати відображення як в розрізі однієї організації, так і по декільком, для фінансового планування в цілому по компанії
 5. В залежності від планових надходжень та витрат, з форми платіжного календаря можна створювати планові розпорядження на переміщення банку та планові розпорядження на переміщенні каси (наприклад якщо ми бачим що є заплановані платежі а коштів на рахунку не достатньо, ми можемо спланувати переміщення коштів з іншого рахунку, чи відкривши заявку на сплату змінити рахунок з якого необхідно здійснити платіж і тд)
 6. Крім того, платіжний календар дозволяє автоматично створювати необхідні платіжні доручення на певну дату

Інвентаризація грошових коштів

В BAS КУП з’явився документ, яким можна відображати надлишки та нестачі готівкових кошт, виявлених при інвентаризації.

Документ “Інвентаризація готівки” (знаходиться на вкладці Казначейство, в розділі Каса)

Документ один, призначається як для відображення нестач, так і надлишків.

В документі вказується сума за обліковими даними, та сума фактична. На суму різниці створюються відповідні рухи в регістрах управлінського та бухгалтерського обліку.

Для документа також реалізована регламентована друкована форма згідно законодавства “Акт про результати інвентаризації наявних коштів”.

Аналітична звітність

Усі доступні звіти блоку обліку фінансів доступні в розділі “Звіти по казначейству”

Звіти формуються у валюті управлінського обліку.

Звернемо вашу увагу, що в конфігурації доступна можливість формування звітів з мобільних пристроїв.

Для перегляду цільових показників чи аналітичної звітності на мобільних пристроях призначений додаток Монітор ERP. Підтримується підключення додатка до конфігурацій "BAS ERP", "BAS Комплексне управління підприємством", "BAS Управління торгівлею".

Бюджетування

Програма дозволяє займатися швидкісним та інтуїтивно зрозумілим бюджетуванням на основі табличної моделі. Для клієнтів в неї вбудовано безліч різноманітних автоматичних інструментів, котрі налаштовані під унікальні бюджетні статті і дозволяють здійснювати розшифровку вхідних даних безпомилково та за лічені секунди. Додатковим плюсом буде наявність до 6 окремих аналітик під кожну статтю бюджету, кожна з яких дозволяє приймати правильні та результативні рішення.

Користувач BAS КУП має можливість: переглядати та редагувати бюджети в одній формі, слідкувати за змінами та редакціями (а також користуватися історією для повернення до старих значень), застосовувати для розрахунків одночасно кілька джерел даних, користуватися інструментом версіонування примірників бюджету.

БАС КУП може привернути увагу новачків такими унікальними нововведеннями, як:

 • наявність розширеного інструментарію для здійснення фінансового аналізу;
 • можливість формування фінансових прогнозів на основі вхідних даних, які надає фінансовий облік;
 • глибокий аналіз планово-статистичних показників;
 • функція інтелектуального економічного прогнозування;
 • підтримка різних валют;
 • інструменти для моделювання сценаріїв.

Моніторинг показників діяльності підприємства

За допомогою програми можна легко прослідковувати основні цілі та цільові показники компанії. Користувач має можливість створювати повноцінні ієрархічні моделі, щоб після цього користуватися вбудованим інструментарієм BAS КУП для контролю показників підприємства, прийняття рішень, ефективної їх корекції у ту чи іншу сторону на практиці.

На сьогодні можна сміливо казати про такі ключові характеристики даного програмного забезпечення, які мотивують представників бізнесу купувати ліцензію БАС:

 1. можливість ефективної роботи з унікальними ієрархічними моделями цілей і показників компанії;
 2. функція ручної корекції показників з подальшим аналізом наслідків і порівнянням результативності при різних сценарях;
 3. комплексна розшифровка вихідних даних, яка дозволяє бачити не просто цифри цільових показників, але і певні пояснення / рекомендації;
 4. видача фінансових результатів у вигляді розширеного та максимально корисного аналізу;
 5. подача аналітики не тільки у вигляді тексту, а й за допомогою безлічі більш наглядних графічних форм.

Управління персоналом та розрахунок заробітної плати

BAS КУП — це програма, за допомогою якої можна легко займатися управлінням людськими ресурсами (персоналом) в рамках підприємства будь-якого розміру. Програмне забезпечення дозволяє максимально автоматизувати дану діяльність та контролювати повну відповідність кадрової політики вимогам чинного трудового законодавства країни. Для того, щоб гарантувати це, ліцензійне ПЗ надає змогу:

 1. формувати, редагувати та контролювати персональні дані кожного співробітника на основі механізму автоматизації;
 2. спрощено контролювати облік руху кадрів;
 3. ефективно керувати штатним розкладом;
 4. працювати з різними видами договорів стосовно різних типів співробітників;
 5. вести автоматизовану статистику робочого часу із застосуванням унікальних методів обчислення для різних працівників;
 6. обчислювати заробітну плату співробітників відповідно до різних систем оплати праці;
 7. застосовувати унікальні показники ефективності для справедливого преміювання та винагородження співробітників;
 8. спрощувати взаєморозрахунки;
 9. займатися аналізом статистики по нарахуванням, виплатам та такому параметру, як заборгованість заробітної плати;
 10. формувати стандартизовані звітні форми;
 11. автоматизовувати підрахунок податків та зборів.

БАС обирають за:

 1. можливість введення та роботи з десятками різноманітних показників;
 2. десятки аналітичних інструментів, дозволяючих покращити роботу з персоналом та унеможливити будь-які помилки або неправильні / шкідливі управлінські рішення;
 3. перекладення більшої частини ручної роботи на програму.

Основні переваги BAS КУП

BAS комплексне управління підприємством має безліч очевидних переваг для покупця ліцензійного і регулярно оновлюваного програмної продукції. Серед них такі можливості, функції і інструменти, як:

 1. автоматичний, швидкісний і максимально сучасний бухгалтерський та податковий облік;
 2. розрахунок, блік, аналізу заробітної плати;
 3. комплексна робота з кадрами;
 4. безліч торговельних функцій;
 5. робота з закупками;
 6. контроль складу;
 7. налагодження логістичних процесів;
 8. різноманітні облікові інструменти;
 9. програмне планування виробництва;
 10. бюджетування.

Придбання офіційного продукту BAS КУП через компанію Форт-БіТуБі — це запорука:

 1. Отримання ліцензованого програмного забезпечення від компанії, яка здійснює розробку і продаж ПЗ на постійній основі.
 2. Допомоги з тестуванням та впровадженням на вашому підприємстві.
 3. Постійної супровідної допомоги на протязі всього строку користування.
 4. Консультаційної та фактичної допомоги у процесі переходу з програм-аналогів на 1С BAS КУП.
 5. Допомоги з навчанням, яку користувач отримає з належним рівнем уваги та поваги.
 6. Постійних оновлень та функціональних покращень (в тому числі і на основі побажань клієнта та його користувацького фідбеку).
 7. Отримання програми, собівартість якої швидко відпрацьовує себе на практиці.

Рішення про те, щоб оформити та купити підписку на BAS КУП стане новою відправною точкою в еволюції вашого бізнесу для виходу на новий, принципово новий рівень автоматизації та ефективності. Замовити програму можна прямо зараз і вже завтра побачити фактичні результати від початку її впровадження на підприємстві.