Університет економіки та права «КРОК»

Університет економіки та права «КРОК»

Університет «КРОК» є одним із перших приватних ВНЗ України (заснований у 1992 році) та має вищий за національною класифікацією IV рівень акредитації. 
У 2014 році «КРОК» відсвяткував 22-річчя успішної діяльності. Сьогодні Університет є частиною великої освітньої корпорації, де забезпечується якісна робота з надання освітніх послуг та розвитку студентів як професіоналів у обраних галузях і як цікавих особистостей. 
Місією університету є створення гнучкої інноваційної освітньої системи для підготовки професіоналів, особистісного розвитку, наукових досліджень та консалтингу, адекватної вимогам інформаційного суспільства, потребам міжнародного і національного ринків праці, інтегрованої в світовий освітній простір та орієнтованої на демократичні цінності. 
За даними незалежних рейтингів Університет упродовж останніх років стабільно входить до п'ятірки кращих приватних ВНЗ України. 
«КРОК» – найбільш студентський ВНЗ Києва за версією Студентської ради м. Києва (результати рейтингу 2009 р.). В Університеті навчається близько 5 тисяч студентів, у тому числі іноземці з 19 країн. Університет готує фахівців у галузях права, економіки, міжнародних відносин, менеджменту, комп’ютерних наук, психології, нерухомості, туризму, готельного обслуговування, геодезії, безпеки за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Є постійно діючі аспірантура та докторантура. 
Навчальний процес забезпечують 409 викладачів, у тому числі 46 докторів наук (із них 41 професор) і 246 кандидатів наук (із них 134 доценти), з яких 60% – штатні. 
Університет упродовж більш ніж 15 років системно займається розвитком партнерської мережі шкіл за програмою «Партнерство заради успіху». Участь у програмі беруть найкращі середні загальноосвітні заклади м. Києва та Київської області. 
Структурний підрозділ Університету Коледж економіки, права та інформаційних технологій (КЕПІТ) у 2010 р. став асоційованим навчальним закладом мережі ЮНЕСКО. 
Із 2012 року Університет «КРОК» входить до складу членів Глобального договору Організації Об’єднаних Націй, а з 2014 року «КРОК» приєднався до членів Європейської бізнес-асоціації.
Крім того, університет «КРОК» включений до  університетів – партнерів проекту «Темпус» «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» (ELITE – Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging)  

Адреса: 03113, Україна, Київ, вул. Лагерна, 30-32
Тел. (+38 044) 455-57-57 (т./ф.); (+38 044) 455-57-07
E-mail: krok@krok.edu.ua 
Сайт: www.krok.edu.ua